Полезни инструменти

Нашият екип е фокусиран върху поддържане и подобряване на здравето като за целта ние се оповаваме на холистичните принципи за здраве. Те са свързани с правилния начин на хранене, достатъчна физическа активност и активна почивка. 

Важен аспект за здравето е поддържане на подходящо телесно тегло. Основният принцип за това е спазване на баланс между енергийните нужди на тялото и енергийния прием.

За да ви улесним по пътя в постигането на добро здраве и хармонично тяло, ние сме приложили няколко много ценни инструмента - калориен калкулатор и калкулатор за индекс на телесната маса.

Какво е калориен калкулатор?

Калорийният калкулатор представлява полезен инструмент, който по формулата " BMR ( БСМ) х коефициент за физическа активност" изчислява приблизително калориите, които изгаряте през деня.

BMR или БСМ е съкращение от Basal metabolic rate или още базална скорост на метаболизма на български. Това е показател, който има за цел да изчисли, посредством специална формула, базовите енергийни нужди на организма за 24 часа при пълен покой.

Този калкулатор ще ви помогне да определите индивидуалните си нужди от калории, което ще ви улесни при изготвянето на хранителен план според вашите потребности.

Какво е индекс на телесната маса или още BMI?

Другият много полезен инструмент, който ще ви асистира по пътя към постигането на мечтаното тяло, е калкулаторът за индекс на телесната маса ( ИТМ) Посредством личното ви тегло и ръст, той ще изчисли вашия индекс и ще ви отнесе към някоя от групите. По този начин ще добиете ориентировъчна представа за това какво трябва да направите, за да попаднете в здравословните рамки.

Как може да са ви от полза тези полезни инструменти?

Калорийният калкулатор и калкулаторът за индекс на телесна маса играят взаимнодопълващи роли при оценката и поддържането на цялостното здраве и благоденствие. ИТМ ви предоставя оценка на композицията на вашето тяло и може да помогне да предотвратите различни здравни проблеми, свързани с повишеното телесно тегло. В същото време, калорийният калкулатор ви дава информация за скоростта на вашия метаболизъм и енергоразхода на организма, необходим за поддържане на константно тегло.

На базата на информацията, която ще получите от тези полезни инструменти, всеки може да взема информирани решения относно хранителен режим, физическа активност и други навици, свързани с постигане на желано тегло. Оптималното телесно тегло за всеки е различно, но е еднакво важно за поддържане на ефективен метаболизъм и като профилактика на хроничните заболявания.