Колекция: Пробиотици и пребиотици

 Какво представляват пробиотиците?

Пробиотиците представляват живи микроорганизми, предимно бактерии и дрожди, които имат изразени ползи за човешкия организъм, когато се приемат в правилните количества.

Тези ползотворни микроорганизми най-често включват различни щамове от бактерии, принадлежащи към род Lactobacillus, Bifidobacterium и Saccharomyces.Те се срещат в някои храни, които подлежат на ферментационни процеси - кефир, кисело мляко и туршии, както и в различни хранителни добавки.

Функции на пробиотиците за тялото

Пробиотиците са отговорни за формирането на така наречената чревна микробиота. 

Понятието “чревна микробиота” означава комплексната екосистема от бактерии и други микроорганизми, която се формира в нашия храносмилателен тракт.

Чревната микробиота участва в изпълнението на различни физиологични процеси: 

 • Подпомага храносмилателния процес.

 • Подобрява ефективността на метаболизма.

 • Поддържа имунната система в кондиция.

 • Намалява шанса от развитие на алергични състояния.

 • Помага за контрол над възпалението, особено при заболявания на храносмилателната система и храносмилателни проблеми - хроничен колит, болест на Крон и други.

 • Счита се, че може да подобри състоянието на мозъка.

Като цяло, ролята на даден пробиотик засяга цялостното благоденствие и здраве на организма.

Пробиотиците са изключително важен фактор за превенция от заселване на червата с патогенни микроорганизми от всякакъв характер, както и за поддържане на добро чревно здраве.

Чревното здраве е обобщено понятие, което включва редица аспекти, свързани с цялостната функция на храносмилателната система. Освен процесите на храносмилане и абсорбцията на хранителни вещества, в гастроинтестиналния тракт се извършва и рутинна имунологична проверка. 

Чревната лигавица е първата бариера за патогенните микроорганизми, които попадат в тялото ни по алиментарен път (с водата и храната). Поради тази причина, чревният апарат има добре развита самостоятелна имунна система и нейното здраве определя до голяма степен цялостното състояние на организма.

Балансираният чревен микробиом създава благоприятна среда за полезните бактерии, които от своя страна поддържат ниска киселинност в чревния лумен и по този начин отблъскват патогенните бактерии.

Механизмът за това е вече установен от науката. Те потискат развитието на други бактериални колонии, като индуцират продукцията на бета- дефензин и имуноглобулин А от организма гостоприемник.

Освен това, пробиотиците намаляват чревната пропускливост, като подсилват чревната бариера, поддържайки тесни междуклетъчни пространства и увеличавайки продукцията на муцин.

Те също така активно се състезават с вредните бактерии за субстрат. Това са хранителни остатъци, които подлежат на ферментация и имат засилено адхезивно действие върху чревната лигавица, като не позволяват прикрепянето на вредни бактерии към лигавицата.

Пробиотиците представляват своеобразна бариера, съставена от повече от един слой, между патогените и червата, които са врата към нашия организъм.

Действието на пробиотиците се осъществява посредством:

 • Благоприятно влияние върху еко-равновесието в чревния лумен

 • Поддържане на епителната му и бариерна функция

 • Модулацията на лигавичната и системната имунна система, както вродената, така и адаптивната.

Това са свойствата, които пробиотиците споделят. Всеки щам и разновидност обаче  притежава свои собствени по-изразени или специфични качества.

Видове пробиотици 

Съществуват много щамове бактерии, които принадлежат към род Lactobacillus. Те притежават сходни свойства, но научните изследвания сочат, че може би всеки щам има своите характерни особености. Това е възможност да се създава различна комбинация от пробиотични култури, в зависимост какво целим да постигнем с приема им.

Нека разгледаме и някои от най-известните, проучените и съответно - използваните.

Lactobacillus bulgaricus

Навярно всеки от вас е чувал за Lactobacillus bulgaricus и за уникалните качества на българското кисело мляко и неговите полезни свойства за здравето на човека.

Но какво всъщност е общото между тях и изобщо какво ще рече Lactobacillus bulgaricus?

Lactobacillus bulgaricus е латинското наименование на вид, или още щам, полезни за хората пръчковидни бактерии, които принадлежат към род Lactobacillus (от латински Lacto - мляко и bacillus - пръчковиден). Видовото име bulgaricus насочва към територията, на която за първи път е открит и изолиран този бацил.

Точно така, lactobacillus bulgaricus е млечно-кисел пръчковиден, Грам-позитивен, факултативен анаероб, който е отговорен за подквасването на прясното мляко и превръщането му в кисело. На него дължим специфичния млечно-кисел вкус на крайния продукт, който е следствие от образуването на млечна киселина като резултат от процеса на преобразуване на млечната захар.

Това е ендемичен вид, срещащ се естествено само на територията на България. Подпомага чревната екосистема, като поддържа средата с кисело pH, а освен това произвежда вещества с бактерицидно действие, които убиват или пречат на размножаването на потенциално опасните патогени в чревния лумен.

Streptococcus thermophilus

Streptococcus thermophilus е представителн на род Streptococcus. За разлика от другите представители на рода, той е неинвазивен и няма вредно влияние върху човека. 

Напротив - счита се че тази бактерия служи като адювант и има благоприятно действие при лечение на възпалителни заболявания на червата като например хроничен колит, както и при болест на Крон. 

Друг интересен факт е, че този стрептокок живее в симбиоза с българския млечен бацил. Млечният бацил произвежда аминокиселини от частичното разграждане на млечния белтък, които стрептококус ползва. В замяна, той снабдява L. bulgaricus с фолиева и мравчена киселина. 

Lactobacillus acidophilus

Също както другите представители на този род, Lactobacillus acidophilus е пробиотичен бацил с полезно действие върху човешкото здраве. Той се среща естествено във ферментни млечни продукти, като често присъства и в състава на пробиотичните добавки. 

Този щам е благоприятен за хронични заболявания на червата, като намира приложение и при дисбактериози на женското влагалище. Грижи се да поддържа оптимално чревно и вагинално pH. 

Освен това, според клинични проучвания, тази полезна бактерия има модулаторно действие върху имунитета и директно бактерицидно действие върху вредните микроорганизми. Счита се, че има противовъзпалителен ефект върху чревната лигавица и активността му води до намаляване нивата на холестерола в кръвта. 

Съществуват научни данни, че тази бактерия е ефективна в борбата срещу Helicobacter pylori - коварен микроорганизъм, причиняващ гастрит, язва и рак на стомаха.

Lactobacillus casei

Lactobacillus casei е типичен представител на рода. Помага в процесите на разграждане на захарта и лактозата, като ги използва за субстрат за производството на млечна киселина. Стимулира синтеза на муцин и потиска растежа на патогени. 

Счита се, че този бацил намалява честотата на респираторните инфекции при възрастните хора.

Bifidobacterium bifidum

Bifidobacterium bifidum е млечно-кисела бактерия, принадлежаща към друг род. Тя е много широко разпространена и се среща в чревния тракт на повечето бозайници. 

При човека, тя населява дисталния край на тънките черва, дебелите черва, както и влагалището при жените. Съотношението му към другите бактерии в червата е индикатор за здравето. 

С възрастта, броят на B. bifidum намалява за сметка на другите представители на млечните бацили, но и на патогенните бактерии. Понижените стойности на бифидобактерията се асоциира с различни видове рак. Проучвания установяват връзка между концентрацията на тази бактерия и добрата функция и здраве на черния дроб.

Механизми на действие на полезните бактерии

Чревната флора е пример за типична биоценоза. Терминът “биоценоза” означава вид взаимно съжителство, при което всички участници имат ползи, а съществуването им по отделно е на практика невъзможно.

По време на еволюционния процес се е формирала биоценоза под формата на симбиоза на две нива на живот. От една страна човешкият организъм си сътрудничи с млечно-киселите бактерии, които от своя страна са в тясна връзка с отделните щамове. Този тип отношения между организмите придава голяма устойчивост към евентуални промени в средата.

Осигуряването на здрав и балансиран чревен микробиом е отговорност и задължение на всеки един представител на полезните пробиотици. Поддържайки баланс помежду се, те правят чревната екосистема устойчива към атаки на зловредни микроорганизми.

Млечно-киселите бактерии произвеждат млечна киселина като резултат от метаболизма си. Те са еволюирали и адаптирани към ниско pH на средата, в която живеят. Киселата среда осигурява първата важна стъпка към чревното здраве, защото възпрепятства заселването на вредни бактерии и гъбички.

Необходимо условие за живот и размножаване на полезните микроорганизми, които заселват нашите черва, е  поддържането на кисела среда.  При наличие на здрава микрофлора, бактериите, които я представляват, сами са отговорни за подкиселяване на средата. Това става чрез отделянето на млечна киселина като продукт от обмяната на млечно-киселите бактерии.

Различни състояния, заболявания и обстоятелства могат да доведат до нарушение в равновесието на тази хармонична екосистема. Това води след себе си сериозни промени, а от там следват здравословни проблеми.

Кога се налага да се приемат пробиотици?

Пробиотиците са живи микроорганизми, които са чувствителни на промени в средата. 

При нарушаване на баланса между полезните и вредните бактерии, ние препоръчваме да се приемат хранителни добавки със съдържание на пробиотици и пребиотици, за да се ускорят процесите за възстановяване на чревната флора и благосъстояние.

Дисбаланс в микробиома на червата може да се наблюдава при:

 • Прием на антибиотици

 • Вирусни и бактериални инфекции

 • Хронични и генетични заболявания 

 • Прием на вредна/некачествена храна и други.

Тези фактори могат да доведат до значително намаляване броя на полезните бактерии.

По този начин автоматично се отваря входна врата за разпространението на вредните бактерии, които също са нормални обитатели на чревния микробиом.

Редуцирането на броя на полезни бактерии води до увеличаване на pH. Алкалната среда предразполага развитието на бактериалните щамове, които са подтиснати при здрава чревна флора. Продуктите от техния метаболизъм често са токсични и водят до увреждане както на предпазния муцинозен слой, така и на епителните клетки на лигавицата, която покрива червата.

Симптоматично, това се манифестира с появата на:

 • Газове

 • Подуване на червата

 • Чести диарични изхождания

 • Ускорена перисталтика. 

Това са начините на тялото да се справи с проблема. 

При такива ситуации трябва да се намесим и ние - или като консумираме повече ферментирали млечни продукти като кефир и кисело мляко, или да се замислим за приема на пробиотични хранителни добавки.

Последици от нарушен чревен баланс

Има редица проблеми, които може да възникнат в резултат на нарушен чревен баланс. Важно е да се реагира бързо при наличие на някой от по-горе изброените симптоми, тъй като хроничната експозиция на чревната лигавица към токсини и свободни радикали води до други, по-сериозни нарушения.

Ето и някои от тях:

 • Активиране на имунната система

 • Индукция на възпалителна реакция

 • Унищожаване на муцинозния слой и междуклетъчното вещества

 • Увеличена пропускливост на чревната стена: Работи в две посоки - абсорбция на токсините от лумена към кръвообращението и секреция на течности от тялото към чревния лумен, което се манифестира с диаричен синдром.

При неглижиране на проблема, може да се увеличи риска от развитие на хронично възпалително състояние на червата. Тъй като чревният имунитет е тясно свързан със системния, нарушенията в него ще се отразят върху общото здравословно състояние на организма.

Хората с нарушена чревна микрофлора страдат от банални инфекции и вирусни заболявания значително по-често. Те са склонни към развитие на автоимунни заболявания. Често, влошеното чревно здраве води до кожни проблеми, болки в мускулите, ставите. 

Всъщност, системната интоксикация на организма, следствие на превеса на вредните бактерии в червата над полезните, увеличава рисковете от хронични възпалителни, автоимунни и дори онкологични заболявания.

При наличие на такива, от голяма значение е да се обърне внимание на правилния начин на хранене, както и суплементацията с полезните пробиотици.

За какви състояния е подходящ приемът на пробиотици?

Приемът на пробиотици е подходящ в редица случаи:

 • След (и по време на) прием на антибиотици за възстановяване на баланса на чревната микрофлора

 • При хронични заболявания на червата и черния дроб като хроничен колит, болест на Крон, синдром на дразнимия колон, хепатит и стеатоза.

 • При автоимунни заболявания

 • При слаб имунитет

 • Кожни проблеми

 • Чести вагинални инфекции при жените

 • След прекарани вирусни и бактериални инфекции

 • При радиолечение и химиотерапия и други.

Съществува поговорка, която гласи: "Човек е това, с което се храни". Тя означава много. Причината за това далеч не е буквална. Храната е изключително важна за общото здраве на тялото, а за нейното разграждане и усвояване е отговорна нашата храносмилателна система.

Поддържайки адекватно здравето на гастроинтестиналния тракт, ние поставяме основите на доброто общо здраве, което е съвкупност от здравето на всички органи и системи.

В основата на това стои балансираната чревна микробиота. Установена от науката е пряка връзка, във функционален и здравословен аспект, между здравето на червата и някои органи и системи на тялото.

Връзка има между следните органи и системи:

 • Черво - черен дроб

 • Черво - кожа

 • Черво - сърце

 • Черво - стави

 • Черво - мозък.

Пробиотични хранителни добавки или пробиотични храни?

Защо е правилно да се приемат пробиотици като хранителна добавка, вместо да си ги набавяме от храните, които ги съдържат?

В голям процент от случаите, хората стигат до идеята за прием на пробиотици след като вече имат симптоми, които показват възможен дисбаланс в чревната микробиота. При изявени признаци за нарушен баланс между добри и вредни микроби в червата е добре да решим проблема бързо и кардинално.

Сами разбирате, че в разработените пробиотичните продукти има по-голяма концентрация на живи бактерии, а също и по-богато разнообразие от активни щамове, които са селектирани за максимално добро въздействие.

Когато приемате пробиотици под формата на добавка, те заедно колонизират чревната лигавица, а както вече стана ясно - работят в симбиоза едни с други.

Какво са пребиотиците?

За оптимален ефект, повечето компании съчетават пробиотичните формули с пребиотици. 

Пребиотиците, по дефиниция, представляват несмилаеми хранителни частици, които най-често са от групата на въглехидратите. 

Най-често употребяваните от тях са:

 • Инулин

 • Фруктоолигозахариди

 • Галактоолигозахариди

 • Олигофруктоза

 • Разновидности на хранителните фибри.

Те не представляват субстрат и храна за вредните бактерии, но полезните млечно-кисели бактерии имат силен афинитет към тях. Приемът на концентриран източник на пробиотици води до бързо разрастване на колоните от полезни бактерии и подобряване на чревната хомеостаза.

Пробиотичните бактерии могат да синтезират късоверижни мастни киселини от пребиотиците. Те служат за енергия за клетките на дебелото черво, а освен това помагат за стабилизиране на отрицателното pH на средата.

Затова при избора на пробиотична хранителна добавка ви съветваме да подберете такава, която съдържа основните щамове млечнокисели бактерии и пребиотични вещества. Такива продукти се наричат още с наименованието синбиотици.

Синбиотик е термин, който се отнася до комбинацията от пробиотици и пребиотични вещества, като крайният резултат е по-доброто здраве и функционалност на червата и организма.

Естествени източници на пребиотични вещества са:

 • Чесън

 • Лук

 • Аспержи

 • Някои бобови и житни растения

 • Някои ядки и плодове.

Защо да изберете пробиотиците на ВитаОн?

В нашите пробиотични продукти, ние сме заложили на конкретно подбрани бактериални щамове, въз основа на клинични проучвания и научни доказателства. 

По този начин ви гарантираме сигурен ефект върху вашето здраве. За да оптимизираме колонизирането на пробиотичните бактерии, ние сме добавили пребиотични вещества, които да послужат за храна на бактериалните колонии.

Постигането на бърз и осезаем резултат от приема на пробиотици е следствие както на качеството и чистота на продуктите, така и на наличието на голямо бактериално число. 

Пробиотиците са в основата на човешкото здраве, а вероятно в бъдеще ще достигнем до още по-задълбочена информация относно тяхното уникално действие за човешкия организъм.