Колекция: Антиоксиданти

Какво представляват антиоксидантите?

Антиоксидантите са есенциални съединения, чиято роля е да защитават тялото ни и неговите структури от действието на свободните радикали.

Какво са свободните радикали и вредни ли са за нас?

Свободните радикали представляват съединения или отделни молекули, които се произвеждат и отделят в резултат от осъществяването на физиологичните метаболитни процеси.

В нормални дози, действието на свободните радикали е здравословно. По механизма на обратната връзка и други сигнални пътища, експозицията на свободните радикали има стимулиращо действие върху нашия имунитет и отношение към регулацията на различни процеси и функции.

Прекаленото излагане на вредни фактори води до прекомерното производство на свободни радикали в тялото.

Примери за това са:

 1. Замърсяване на въздуха и водата
 2. Приемът на нискокачествена преработена храна
 3. Прием на лекарства
 4. Вредни навици - алкохол, тютюнопушене и употребата на наркотици.

В нормални условия, в организма ни има ясно установено равновесие между свободни радикали и антиоксиданти. При по-горе посочените обстоятелства, това равновесие може да бъде нарушено след изчерпване на компенсаторните възможности на организма ни. 

В този случай, свободните реактивни форми вземат превес, като оказват по-голямо вредно въздействие върху клетките и клетъчните органели и биоактивни молекули.

Това състояние се нарична оксидативен стрес. Последствията от продължителното му въздействие върху организма могат да са сериозни - от възникване на възпалителни заболявания, до нарушения в имунитета и възникване на автоимунни и дегенеративни заболявания.

Видове свободни радикали

Свободните реактивни форми в нашия организъм биват няколко вида, като всеки вид е продукт на съответни процеси и реакции и има афинитет към постигането на конкретни цели.

Ето ги и кои са те:

 • Супероксиден радикал: Генерира се при клетъчното дишане и е прекурсор на други кислородни форми.

 • Водороден пероксид: Отпаден продукт на много физиологични реакции, може да се превръща в хидроксилен радикал при наличието на метални йони.

 • Хидроксилен радикал: Изключително реактивен. Уврежда ДНК, активни белтъци и липиди. Продукт при реакцията на Фентън.

 • Единичен кислороден атом: Продукт при фотосинтезата на растенията. Уврежда мембрани и липиди.

 • Азотен оксид: Участва в клетъчната сигнализация, но може да се превърне в пероксинитрит при наличието на супероксиден радикал.

 • Пероксинитрит: Реактивен представител на семейството, уврежда ДНК, протеини и липиди (мазнини).

 • Хипохлориста киселина: Продукт от действието на неутрофилите (имунни клетки). Притежава антимикробно действие, но при свръхактивност на имунитета може да увреди и тъкани на гостоприемника.

 • Липидна пероксидаза: Резултат от окислението на полиненаситените мазнини. Може да уврежда клетъчните мембрани и органели. Медиира възпалението.

 • Алкохсилен радикал: Формира се при пероксидацията на мазнините. Може да доведе до верижна реакция и увреждане на липидите.

Голямото разнообразие от свободни радикали, които се произвеждат при различни процеси, протичащи физиологично в нашия организъм, поставя под обсада всички клетки, тъкани и активни вещества от всеки възможен ъгъл.

В отговор на това, тялото ни има способност да произвежда собствени антиоксиданти, за да се пребори със свободните радикали.

Също така съществуват есенциални, или още незаменими, вещества с антиоксидантно действие. Такива са например витамините А, С и Е, които приемаме с храната или под формата на хранителна добавка (или т. н. антиоксиданти добавки).

При наличие на прекалено много вредни фактори, както и симптоми на оксидативен стрес (лесна уморяемост, апатия, слабост, сънливост), един начин да снабдим тялото си с антиоксиданти е чрез храната.

Приемът на храни, богати на витамините А, С и Е, ще помогне на тялото ни да компенсира недостига при синтеза на собствени антиоксиданти.

Жизненоважните витамини А, Ц и Е са широко разпространени в растителни източници, а именно плодове и зеленчуци. Витамин А, в зависимост от формата, под която се намира, може да се открие и в редица животински източници - черния дроб, мазни риби.

Друг начин за компенсиране на недостига на антиоксиданти е посредством приема на хранителни добавки. Витамините А, С и Е са лесно достъпни и в добре усвоими биологични форми. Освен това на пазара се продават и множество други антиоксиданти, които да допринесат за борбата с оксидативния стрес.

Видове антиоксиданти

В зависимост от своята природа, антиоксидантите се класифицират и разделят на две основни категории.

Ензимни антиоксиданти

Този вид антиоксиданти са с ензимна природа и се синтезират от нашето тяло. Те са конкретно адресирани към специфичните оксиданти, описани по-горе. 

Биват следните видове:

 • Супероксид дисмутаза: Среща се в цитоплазмата, митохондриите и извънклетъчното пространство.

 • Каталаза: Намира се предимно в пероксизомите. Катализира обезвреждането на водородния пероксид до вода и кислород.

 • Глутатион пероксидаза: Работи в комбинация с минерала селен. Използва глутатиона да неутрализира водородния пероксид и органичните хидропероксиди.

 • Глутатион редуктаза: Работи в тандем с глутатион пероксидазата. Отговорен е за поддържането на адекватно количество редуциран глутатион, който е незаменим антиоксидант.

 • Пероксиредоксини: Цяло семейство от тиол-зависими пероксидази. Катализират редукцията на водородния пероксид, органичните пероксиди и пероксинитрита.

 • Тиоредоксин редуктаза: Поддържа редукцията на белтъчните дисулфиди и пероксиди. Използва електрони от НАДФ, за да поддържа редуцираната (активна) форма на тиоредоксин.

 • Параоксонази: Срещат се в серума и се свързват с добрия холестерол (HDL). Предпазват от осъществяването на липидна пероксидация и имат противовъзпалителни свойства.

 • Хем-оксигеназа: Катализира разпада на хем до биливердин, като при реакцията се освобождава желязо и въглероден моноксид.

Антиоксиданти с не-ензимна природа

Повечето от този тип антиоксиданти се съдържат в различни хранителни източници.

Витамини:

 • Витамини С (Аскорбинова киселина): Водоразтворим универсален антиоксидант, срещан в редица зеленчуци и плодове.

 • Витамин Е (Токоферол и токотриеноли): Мастноразтворими антиоксиданти, които предпазват клетъчните мембрани.

Минерали:

 • Селен: Важен за функционирането на ензимните антиоксиданти, например глутатион пероксидазата.

Полифеноли:

Това са растителни вещества, представени от много подгрупи:

 • Флавоноиди: Антоцианини, кверцетин и катехини.

 • Флаваноли: Лутеолин, апигенин и други.

 • Флавоноли: Каемпферол, мирицетин.

 • Фенолни киселини: Кафеена, розмаринова и елагична киселина.

 • Ресвератрол: Среща се в гроздето, респективно във виното.

Каротеноиди:

 • Бета-каротин

 • Лутеин и зеаксантин

 • Ликопен

Други:

 • Коензим Q10: Среща се в митохондриите; Ключов за производството на енергия.

 • Глутатион: Трипептид с мощно антиоксидантно действие; Отговорен за детоксикация.

 • Мелатонин: Хормон със силни антиоксидантни свойства.

 • Алфа-липоева киселина: Водо- и мастноразтворим антиоксидант; Ко-фактор за редица функции.

 • Убиквинол: Редуцираната версия на Q10; Допринася за продукцията на енергия в клетката.

 • Хинони - Убикинон (Q10): Участник в митохондриалната енергийна верига.

 • Нафтохинони: Витамин К.

Механизъм на действие на антиоксидантите

Освен по своята природа, антиоксидантите се различават и по механизма си на действие в борбата с оксидативния стрес. Еволюцията е подсигурила различни механизми за намаляване щетите от оксидативния стрес. По този начин различните видове антиоксиданти работят в екип и синергично отстраняват вредните радикали.

Антиоксидантите извършват своите функции по няколко основни принципа. 

Ензимна защита

Ензимните антиоксиданти като супероксид дисмутаза, каталаза и глутатион пероксидаза, оперират вътреклетъчно. Те функционират с цел разрушаването и неутрализацията на вредни за тялото ни молекули. Те оперират вътре в клетката и предпазват нейните клетъчни органели от увреждане.

Участват, като разрушават веригата на действие

Витамин Е е мастноразтворим антиоксидант, който прекъсва липидната пероксидация, като дарява електрони на липидните остатъци. По този начин прекъсва последователността от реакции, които могат да разрушат клетъчните мембрани.

Възстановяване на други антиоксиданти

Антиоксидантите често работят в синергизъм. Например, витамин С регенерира витамин Е, като дарява електрони и по този начин оптимизира ефикасността на двата антиоксиданта едновременно.

Метално хелатиране

Някои антиоксиданти, като например селен-съдържащите ензими и някои полифеноли, хелатират (свързват) металните йони. Това е важно свойство, тъй като металите могат да катализират реакции, които генерират свободни радикали.

Стимулиране синтеза на протективни ензими

Антиоксидантите могат да стимулират собствените защитни механизми на тялото. Например, някои полифеноли активират Nrf2, който стимулира синтеза на антиоксидантни ензими.

Поддържане на редукционно-окислителния баланс

Антиоксидантите помагат за поддържането на деликатния баланс между оксиданти и антиоксиданти в клетките. Този редокси баланс е от жизненоважно значение за правилното функциониране на клетките.

Играят ролята на имунни модулатори

Антиоксидантите могат да модулират имунния отговор, като повлияват продукцията и активността на клетките на имунитета. Това свойство допринася както за имунитета, така и за контрол на възпалителните процеси и цялостното здраве на организма.

Защо приемът на антиоксиданти е важен?

Значението на антиоксидантите е огромно за човешкото здраве. Много е важно балансът между тях и свободните радикали да не бъде нарушен и да не попада извън определени граници. 

В противен случай, това би довело до системни възпалителни и автоимунни реакции, като се счита че до голяма степен оксидативният стрес е отговорен за възникване на онкологичните заболявания.

За да помагаме на организма си да се справя с действието на свободните радикали, нашата отговорност е да му осигурим богата на антиоксиданти диета.

Ползи на антиоксидантите за здравето

Антиоксидантите са вещества, важни за цялостното здравословно състояние на организма и поддържането на хомеостазата.

Ползите от антиоксидантите за организма са:

 • Неутрализиране на свободните радикали и намаляване на оксидативния стрес.

 • Предпазват имунните клетки и подобряват функциите на имунната система.

 • Промотират сърдечното здраве.

 • Предпазват срещу възникването на хронични заболявания.

 • Подобряват здравето на кожата.

 • Предпазват очите и подобряват зрението.

 • Могат да подобрят спортните постижения и възстановяването след натоварвания.

Прием на антиоксиданти хранителни добавки

При практикуване на вредни навици и консумиране на силно преработени храни се увеличават драстично нуждите на организма от антиоксиданти. Когато набавянето им е затруднено, е удачна употребата им в концентриран вид, под формата на хранителни добавки

Те могат да бъдат витамин Ц, А, Е, Коензим Q10, или пък билкови тинктури и растителни екстракти, които са богати на растителни антиоксиданти. 

Дозите, от които всеки организъм има нужда, са строго индивидуални, като се различават дори и според определения момент и етап от живота.

Адекватният прием на вещества с антиоксидантна природа е от полза, ако искате да функционирате при оптимални условия и да можете да запазите здравето си непокътнато за възможно най-дълъг период от време.

Защо да изберете хранителни добавки антиоксиданти от VitaOn?

Ние, от ВитаОн, разбираме значението на избора на най-добрите антиоксиданти за вашето здраве.

Затова предлагаме богата гама от висококачествени хранителни добавки с антиоксидантно действие. Дали ще изберете някои от незаменимите антиоксиданти - като витамин А, С или Е, ще заложите на билкови екстракти и тинктури, или на комбинация от двете, е избор, който вие трябва да направите според индивидуалните си нужди.

При всички случаи, вие няма да сбъркате. Осъзнавайки сериозността и важността на антиоксидантите за човешкото здраве, ние сме предоставили голяма гама от висококачествени продукти и гарантираме за високата им потентност.

За създаването на всяка една добавка с антиоксидантни свойства са използвани само премиум суровини, без добавянето на вредни вещества и пълнители.