BMI Калкулатор - Индекс на телесна маса

Какво е Индекс на телесната маса (Body mass index - BMI)?

Индекс на телесната маса ( ИТМ) е ключов инструмент за оценка на индивидуалното тегло спрямо височината, като предоставя виждания относно цялостното здраве и потенциалните здравни рискове, свързани с килограмите.

BMI e цифрова величина, която се калкулира, като се раздели теглото в килограми на височината на втора степен (в метри). Този стандартизиран метод помага при оценката на телесните мазнини и позволява да се правят сравнения, между отделните популации.

Интерпретиране на получените резултати:

bmi индекс на телесната маса

Цифровият резултат, който представлява Боди Мас Индексът (BMI) може да бъде категоризиран в няколко групи, всяка от които може да бъде обвързана с различни здравни проблеми.

Най-общо, индексът на телесната маса попада в четири основни разделения:

  • Поднормено тегло : ИТМ по-малко от 18.5
  • Нормално тегло : ИТМ между 18.5 и 24.9
  • Наднормено тегло: ИТМ между 25 и 29.9
  • Затлъстяване (от лат. Obesitas)  - ИТМ над 30.

Тези категории могат да внесат яснота за повишения риск от появата и развитието на определени заболявания при всяка група.

Особености при интерпретиране на BMI:

изчисление на телесната маса

Индексът на телесната маса е полезно средство, което притежава реална медико-биологична стойност. Въпреки това, той има своите ограничения, поради невъзможността от вземане предвид допълнителни детайли и фактори, които могат да дадат отражение върху стойностите на резултата.

При определянето на боди мас индекс, се вземат предвид годините, теглото и ръста, като са изключени други индивидуални данни, като най-голямо значение имат мускулната маса и телесните мазнини.

Това може да доведе до, неправилно попадане на някои индивиди в нелогична категория. Най-яркият пример за това са хората, които притежават по-голям процент мускулна маса и след въвеждане на данните, резултатът от техния БМИ попада в категорията на наднорменото тегло. При сериозни силови атлети, понякога,  резултатите могат да бъдат класифицирани в категория-Обезитас (Патологично затлъстяване).

Значение на ИТМ:

телесната маса и здравето на човек

 

ИТМ служи като полезен инструмент за здравните специалисти, както и за отделните индивиди. Клиницистите могат да използват BMI, като част от план за преценка и профилактика на индивиди, които имат повишен риск от развитието на заболявания, свързани с теглото. 

По този начин, може да се вземат адекватни мерки по отношение на начина на живот - подобряване хранителните навици, повишаване на физическата активност, проактивно търсене на полезни съвети и мнения от специалисти, инкорпорирането на хранителни добавки в режима за постигане на здравословно тегло.

Според науката и статистиката, проблем за човешкото здраве представлява наднорменото тегло( ИТМ от 25 до 29.9) и патологичното затлъстяване (ИТМ над 30).

Стойности на ИТМ над 25 крият, силно увеличен риск от развитието на нарушения и болести на обмяната.

калкулатор наднормено тегло

Наднорменото тегло, за сметка на телесните мазнини, води до развиване на инсулинова резистентност и повишени нива на кръвната захар. 

Следствие от това са: повишен оксидативен стрес, високи нива на триглицеридите, увеличен риск за развитие на атеросклероза и коронарна болест.

Повишеният процент мазнини, води до системни промени и нарушения в обмяната на веществата, които засягат всички органи и системи. В крайна сметка, поддържането на нездравословно тегло, за сметка на мазнините води, до развитието на метаболитен синдром с всичките му усложнения.

Хората с висок ИТМ, за сметката на скелетната мускулатура, не страдат от повишен риск от развитие на метаболитен синдром. Развитата мускулатура води до оптимизиране на инсулиновата чувствителност и помага за ускоряване на базалната метаболитна скорост.

 Въпреки това, BMI над 27-8 води до повишен риск от развитието на миокардна хипертрофия. Това е обратимо състояние, което се изразява в хипертрофия (задебеляване) на миокарда (мускулестата част на сърцето). Миокардната хипертрофия е вид физиологична работна хипертрофия, която е необходима адаптация на сърцето към повишените нужди от кръв и кислород на дисталните части от тялото.

При тежки натоварвания, употреба на стероиди и висок BMI за сметка на мускулната маса, има опасност от развитие на кардиомиопатия. За разлика от миокардната хипетрофия, това е необратимо заболяване, което води до декомпенсация и силно затрудняване на сърцето да извършва ефективно помпените си функции. Развива се сърдечна недостатъчност с всички нейни усложнения.

изчисление на телесна маса

Заключение:

ИТМ предоставя полезна информация относно индивидуалните особености, свързани с телесното тегло. Въпреки ограниченията, BMI остава широко използван инструмент в здравеопазването. Интерпретирането на резултатите позволява на медицинските специалисти и хората да работят съвместно с цел промотиране на здравословно телесно тегло и начин на живот.

За ваше удобство, ние сме ви предоставили практичен и лесно използваем автоматичен калкулатор, който ще ви помогне бързо и лесно да пресметнете своя ИТМ като въведете вашата възраст, ръст, пол и тегло.

Стойностите, които получите, ще са вашата отправна точка за постигане на здравословно тегло, като за по-добри резултати и за изграждане на индивидуален план е добре да се обърнете към сертифициран диетолог или фитнес инструктор. Тяхната експертност ще помогне за правилното интерпретиране на резултатите и преценка на индивидуалните детайли, които трябва да се вземат предвид.